kabelbyen.dk

kabler i alle størrelse og til alle formål

Guide til elektriske ledningers farvekoder: Sort, blå, brun, gul/grøn og andre

Ledningerne farver har betydning for deres brug og hjælper med at vælge korrekte type ledning. Farvekodning afhænger af forskellige faktorer. Disse faktorer inkluderer spænding installationstype.

På den måde sikrer du, at du arbejder sikkert. Det er også nemmere klare vedligeholdelse af de elektriske installationer.

Annonce:

Hvad er en ledning farvekode helt præcist?

En elektrisk ledning og dens farve siger noget om hvad den kan bruges til. Farvekoder hos elektriske ledninger er en standardisering, som forskellige regioner i verden følger. Det er for at man får en bedre forståelse for det elektriske system og løser problemer uden katastrofale tab.

I nogle lande vil du opdage, at det styrende organ er ansvarligt for tillæggelsen af alle de tilladte farvekoder for elektrisk kabel. I andre regioner kan du dog opleve, at der kun er få slags ledninger. Og så har de bestemte farver på ledningerne. Så betydningen af ​​elektriske kablers farve varierer fra land til land.

Ledningens farveBetydning
Brun ledningFase: Strømførende (“L” eller “P”)
Blå ledningNul: Slutter kredsløbet tilbage til tavlen
Gul og grøn ledningJordforbindelse: Ikke strømførende og fører fejlstrøm tilbage til tavlen
Sort ledningFase: Strømførende (Eksempelvis “L” eller “L2”). Bruges typisk ved 380 volt.
Rød ledningTidligere brugt som “jord” i Danmark
Grå ledningTændledning i lampesteder (der løber først strøm, når kontakten tændes)
Orange ledningKan være brugt både som strømførende ledning eller til “jord” sammen med rød ledning.
Ren grøn ledningHar tidligere været brugt til tænding i lampesteder, men grøn og gul bruges nu kun som “jord”
Ren gul ledningHar tidligere været brugt til tænding i lampesteder, men grøn og gul bruges nu kun som “jord”

Annonce:

Hvad er en faseledning?

Det er så nemt at blive forvirret af alt det tekniske snak fagfolk bruger. Så hvad er en hvad er faseledningen egentlig?

En faseledning er en strømførende ledning. Den brnger altså strømmen fra tavlen ud i huset. Der konstant er spænding på – altså strøm i. En faseledning er typisk brun, sort eller hvid.

Hvorfor er det vigtigt at kende forskellene mellem hver trådfarve?

Alle former for elektriske ledninger følger en standard farvekode. Den er fastsat af den pågældende myndighed. Hver farve hjælper med at identificere det særlige formål som ledningen har i kredsløbet. Så før du prøver at skifte et lysarmatur eller en defekt kontakt, skal du lære om ledningsfarvekoderne.

At lære om de forskellige farvekoder på ledninger er en integreret del af ledningsverdenen. Derfor føler jeg, at det er klogt at overlade arbejdet til en professionel, fordi det er meget farligt. Elektrikerne er eksperter på dette område, og de arbejder forsigtigt og professionelt.

Annonce:

Hvorfor er ledningerne farvede?

Elektriske ledninger har isolerende kapper med forskellige farvekoder for at angive deres formål. Nu om dage kan du finde farvekodede elektriske ledninger i alle elektroniske enheder og elektriske systemer. På den måde kan du hurtigt identificere hver ledning, dens funktion og dermed løse problemer.

  • Strømførende, levende kredsløb eller varme ledninger er farvet brun, hvid eller sort. Nogle gange kommer de i gul og blå (men aldrig gul og grøn sammen i striber)
  • En neutral ledning er blå, men ses også i enten grå eller hvid
  • Jord kommer i grøn eller grøn med en gul stribe. Nogle gange har den en bar kobbertråd

Disse farvekoder kan dog variere. Det er udfordrende at lære dem at kende først. Men at vide lidt om farvekoder er vigtigt. Det kan hjælpe dig under en strømsvigt, eller når det er tid til at kontrollere installationen af ​​et nyt armatur. Husk på, at de fleste ledninger bærer en ladning af strøm, så du skal behandle hver farve med forsigtighed.

Forskellige typer af kabelfarver

Du har muligvis ved et uheld stødt på en udsat ledning eller tænkt på at reparere en kontakt. Du skal dog vide, hvor farligt det kan være at arbejde med dem. Heldigvis giver ledningens indpakning dig en ide om, hvorvidt ledningen er neutral, jord eller strømførende.

Den brune ledning er strømførende (den varme)

Du finder en brun ledning, når der er en stikkontakt med 240 Volt elektricitet. Du kan finde dem på dine vægkontakter, der styrer lyset. Når du tænder kontakten, leverer den brune ledning strøm til stikkontakten.

Den brune ledning bruges til fasen. Den er altså strømførende. Inde lamper vil den være meget mærket med “L” eller “P”. I lampeudtag kan den brune også forbindes til enten “M1” eller “M2”.

Annonce:

Den blå ledning bruges til nul (den kolde)

Den blå ledning er som udgangs punkt ikke strømførende, og bruges til at slutte kredsløbet tilbage til eltavlen.

Den blå ledning skal altså i klemmer mærkeret med et “N” eller “0”. Hvis den blå og brune samlet i samme udtag eller klemme vil du skabe en kortslutning.

Skulle den brune og den blå ledning blive byttet om, vil der stadig være et kredsløb og forbindelsen vil altså virker. Der kommer lys i lampen, men derfra kan man altså så ikke længere stole på at den blå ledning er “kold” – altså nul.

Annonce:

Gul og grøn ledning er jordforbindelse

Der er ingen tvivl om, at gul/grøn er den mest anvendte jordkabel farve. Du kan dog også støde på grønne ledninger med eller uden gule striber og bar kobber som jordledninger. Det er dog ikke dansk standard, så vær forsigtig, da en ren grøn ledning kan være strømførende.

Formålet med jordledningen er at tillade en sikker udvej for strømmen. Fejlstrøm løber altså ud gennem den gul/grønne ledning i stedet for op gennem din arm.

Jordledninger gør at fejlstrøm i dine elektriske paneler bevæger sig i jorden på en kontrolleret måde. Processen er sikker, fordi den eliminerer risikoen for elektrisk stød eller brand. Kort sagt reducerer jordledning risikoen for elektrisk overbelastning. Disse ledninger omdirigerer overdreven elektricitet, når der for eksempel er lyn eller kortslutning.

  • Stikkontakter med jord har 3 huller. De tilsluttes en jordledning.
  • Stikkontakter med to åbninger er ikke forbundet med en jordledning

Hvis du stadig er i tvivl, skal du ikke risikere at undersøge det selv. Kontakt i stedet en pålidelig lokal elektriker.

Annonce:

Ledninger med sort farve

Sort isolering betegner strømførende (“varm” eller levende “ledninger”). Disse findes i almindelige husholdningskredsløb. Sorte ledninger transporterer elektricitet fra et punkt til et andet.

En sort ledning i lampeudtag er fasen. Altså den strømførende ledning. Sort ledning bruges sammen med, og på samme måde som den brune ledning, men er oftest brugt til 380 volt.

Du bør altid tage de rette forholdsregler og være ekstrem forsigtig, mens du arbejder med disse ledninger. De leverer nemlig strøm til en stikkontakt. De fungerer også som en forbindelse, der løber mellem kontakten og stikkontakten.

Grå eller hvid repræsenterer neutrale tråde

Begge disse farvekoder repræsenterer strømførende ledninger, men kan være brugt som neutrale ledninger. Du kan finde dem i dit elektriske panel. De distribuerer elektricitet rundt i hele dit hus. Selvom de er populære som neutrale ledninger, bærer de elektrisk strøm. Så behandl dem forsigtigt.

Hvad er de brune, grå og sorte elektriske ledninger?

Når du har tre farvekodede kabler som brun, sort og grå er det et kabel, der bruges til fase i kredsløbet. Hvad bruges de brune grå og sorte elektriske ledninger til?

Annonce: